TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU

Büromuz müvekkillerine tüketici hukuku alanında hukuki hizmeti sunmakta olup karşılaşılan sorunları her müvekkilin ihtiyacına göre özel olarak ele almaktadır. Büromuz tarafından verilen hizmette 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde risklerin doğru değerlendirilmesi ve çözüm odaklı yaklaşım esastır.
Büromuz, müvekkillerini Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir. 

Tüketici hukuku alanında büromuz yasal düzenlemeler doğrultusunda ürün ve hizmet satımı, benzeri sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi, ürün sorumluluğu, garanti ve tazmin yükümlülüğü, tüketici şikâyet ve taleplerinin yönetimi, tüketicilerle yürütülecek ilişkilerin düzenlenmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata tam uyum sağlanmasına yönelik hizmetler vermektedir.