TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU

Büromuz, küçük, orta ve büyük ölçekli yerli ve yabancı şirketlere faaliyetlerinde gereksinim duydukları ticaret ve şirketler hukuku alanında ihtiyacı olan hukuki danışmanlığı en geniş yelpazede sunmaktadır.

Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında düzenli hukuki danışmanlık sağlayan ekibimiz müvekkil şirketlerimizin ilgili tüm birimleri ile iletişimde kalarak hukuki ihtiyaçlarının doğduğu her konuda iç hukuk müşavirliği çalışma düzeni ile hizmet vermektedir.

Büromuz tarafından sunulan hizmetler oldukça kapsamlı olup bu hizmetler arasında; yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması, aile şirketlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması bu doğrultuda aile anayasalarının hazırlanması, iş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı, ana sözleşme, hissedarlar sözleşmesi, ve niyet mektubu hazırlanması, kontrol mekanizmalarının oluşturulması, kurumsal yönetim ve mevzuata uyum, yabancı veya yerli sermayeli şirket, şube, irtibat bürosu, iştirak kuruluşu, bunlara ilişkin tescil süreçlerinin ve faaliyetlerin takibi ,hazırlanması pay alım ve satım sözleşmelerinin pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen , pay dağılımı ve pay devir süreçleri ile pay alım ve satım sözleşmeleri hazırlanması, pay opsiyon sözleşmelerinin hazırlanması, Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının organizasyonu, sermaye artırımı veya azaltımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bunlara ilişkin tescil süreçlerinin Ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, ticaret il müdürlükleri gibi kurumlar nezdinde takibi şeklindeki hizmetler yer almaktadır.