STARTUP HUKUKU

Büromuz, gelişmekte olan dünyanın en önemli oyuncularından olan startuplara, şirket kuruluşundan, yatırım süreçlerine, marka korunmasından kişisel verilere kadar geniş bir yelpaze çerçevesinde hizmet vermekte, hukuki risklere karşı kendilerini yönlendirmektedir. 

Startup Hukuku’nun temelinde Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Yatırım Hukuku ve Bilişim Hukuku yer alması sebebiyle startup hukuku oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ekibimizin bu daldaki tecrübesi sebebiyle startupların içindeki karmaşık yapılar ve karşılaşılan hukuki sorunlar kolaylıkla çözülebilmektedir. 

Büromuzun portföyünde hem girişimcilerin hem de yatırımcıların yer alması sebebiyle start-uplar konusunda ciddi bir birikimi de bulunmakta bu sayede de müvekkillerine yenilikçi ve stratejik çözümler sunabilmektedir.