SAĞLIK HUKUKU

Büromuz, özellikle malpraktis davaları, sağlık turizmi, tıbbi sorumluluk, hasta hakları ve mevzuata uyum konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.   Yetkin avukat ekibimiz sağlık hukukundaki güncel mevzuatı ve yüksek yargı kararlarını takip etmektedir. Büromuz sektör oyuncularının faaliyetlerini doğru ve etkin sürdürebilmesi için, sektör oyuncularının faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşme taslaklarının hazırlanması, incelenmesi, anlaşma ve uygulama süreçlerinin takibi konusunda da hukuki destek vermekte bu konuda da hızlı, etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. 

Büromuz sağlık hukuku altında müvekkillerine aynı zamanda ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet ve hukuka uyumluluk konularında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. 

Büromuzun portföyünde özel hastaneler, sağlık kurumları, doktorlar, sağlık turizmi yetki belgesi almış aracı kurumlar ve klinikler bulunmaktadır.