KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Büromuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2016 yılından bu yana bu alanı yakından takip etmekte, bununla da kalmayıp GDPR alanında da çalışmalar yapmaktadır. Büromuz, müvekkillerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uyum konusunda etkin bir hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz, müvekkillerine, özel gereksinimleri doğrultusunda kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum projeleri hazırlamaktadır. Ekibimiz, söz konusu uyum projeleri kapsamında, müvekkilin organizasyon yapısı doğrultusunda işlevsel ve sürdürülebilir bir kişisel verilerin korunması yönetim sisteminin oluşturulması, müvekkile kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık eğitimi verilmesi, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan tüm belgelerin, politika ve prosedürlerin hazırlanması, müvekkilin taraf olduğu sözleşmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum bakımından incelenmesi gibi çok çeşitli hizmetler vermektedir. 

Büromuz ayrıca, müvekkillerine, Veri Sorumlusu olarak Veri Sorumluları Sicili’ne tescil edilme yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda destek vermekte, onların bu alandaki her türlü sorusunu cevaplamakta ve kişisel veriler konusunda karşılaşılan her türlü soruna karşı uygulanabilir çözümler üretmektedir.