İŞ HUKUKU

Büromuz, müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerin dinamiklerine uygun olarak, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinden iş sözleşmelerinin tek taraflı veya karşılıklı olarak sona erdirilmesine kadar her aşamada, yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda yargı önünde veya karşılıklı müzakerelerde müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz, müvekkillerini bireysel iş sözleşmelerinden doğan davaların yanı sıra, sendikal uyuşmazlıklarda da temsil etmektedir. Büromuzun iş hukuku alanında sunduğu danışmanlık hizmetleri yalnızca sözleşmeler ve uyuşmazlıklar ile sınırlı kalmamakta ve Büromuz ayrıca, çalışma saatleri, yıllık izinler, disiplin kuralları, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk ve rücu talepleri, hizmet-içi eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere müvekkillerimizin her türlü şirket içi düzenlemelerinin hazırlanması ve uygulanmasında geniş bir yelpaze çerçevesinde hukuki danışmanlık sunmaktadır.

Büromuz tarafından sunulan hukuki danışmanlık, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun olarak, tüm kanunlara ve karmaşık yapıdaki ikincil mevzuata hâkim şekilde müvekkillerimize pratik ve gerçekçi hukuki tavsiyeler vermeyi kapsamaktadır. Büromuz her müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.