İDARE HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişileri oldukça yakından ilgilendirilen idare hukuku, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerini de konu edinmektedir. Büromuz, idarenin hukuka aykırı düzenleyici işlemlerine ilişkin başvurularda müvekkillerine destek vermektedir. Zira, idarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin idare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunması Büromuzun en önemli önceliğidir.

Bu kapsamda Büromuz, açılacak iptal veya tam yargı davalarında hem yerel mahkemede hem de Danıştay’da müvekkillerini temsil etmektedir. Bunun yanı sıra Büromuz idari cezalara karşı itiraz ve iptal davaların çözüme kavuşturulmasında da hukuki hizmet vermektedir.