İCRA-İFLAS HUKUKU

Büromuz İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak, etkili, hızlı, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet vermeyi hedef haline getirmiştir. 

Büromuz tarafından hem alacaklı hem de borçlu vekilliği yapılmakta olup genel ifade ile alacağını tahsil edemeyen alacaklı sıfatındakilerin cebri icra yoluyla alacaklarına kavuşması, borçlu sıfatındakilerin çıkarlarının korunmasına dair süreçlerin takip edilmesi ve bu konulara ilişkin danışmanlık verilmesi Büromuz tarafından sunulan hizmetler kapsamındadır. 

Bu hizmetlerin içerisinde; alacaklı sıfatındaki müvekkillerinin alacaklarının takip edilmesi, alacağın en etkin şekilde tahsili için borçlunun malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borçlunun malvarlığının paraya çevrilmesi, borçlu sıfatındaki müvekkillerinin her türlü hakkının korunmasına yönelik icra ve iflas hukukunun tanıdığı her türlü yasal yola (tehir-i icra şikâyet, takibin durdurulması, takibin iptali, ödeme emrinin iptali vb.) başvurulması, takip edilen hukuki süreçlerde elde edilen mahkeme ilamlarının veya ilam niteliğindeki belgelerin icrası, menfi tespit davalarının, istirdat davalarının açılması, taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi, her türlü kıymetli evrakın (çek, senet vb.) tahsili için kambiyo senetlerine özgü icra takiplerinin başlatılması, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının alınması, müvekkillerin iflas davalarında temsil edilmesi ve yeniden yapılandırma süreçlerinin takip edilmesi gibi hizmetler yer almaktadır.