FİKRİ HAKLAR VE SINAİ MÜLKİYET

Fikri haklar ve sınai mülkiyet kavramı gelişen dünyada özellikle teknolojinin ve iletişimin gelişmesiyle ön plana çıkan kavramlardır. Yenilikçi çalışmalar ve fikri mülkiyet hakları, kuruluşların ekonomik büyümeleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu durum şirketleri fikri mülkiyet hakları ile ilgili etkin politikalar geliştirmek konusunda teşvik etmektedir.

Büromuz, ulusal ve uluslararası kurumsal müvekkillerine, sanatçılara, fikri mülkiyet haklarının tescili, kullanılması ve korunması alanlarında hukuki destek sağlamaktadır Büromuz tarafından verilen hizmetler marka, patent, telif hakkı, internet alan adları, haksız rekabet davaları, ticari sırlar, endüstriyel tasarım, fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması, tescil başvurularına karşı itirazların yapılması, fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmesi şeklindedir. Tüm bunlara ek olarak ayrıca, taklit ve korsan ürünler ile mücadele, baskınların düzenlenmesi, gümrüklerde bulunan ürünlere el koyulması gibi kararların alınması ve her türlü hukuki ve cezai işlemin yürütülmesi konusunda tecrübeleri ile paralel olarak müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Ekibimizin ticari bakış açısı sayesinde fikri haklar ve sınai mülkiyet hukukuyla ilgili özellikle komplike ihtilafların çözülmesinde müvekkillerinin ticari ihtiyaçları göz önünde tutulmakta bu sayede doğru stratejiler geliştirilmesine yardımcı olunmaktadır. 

Büromuzun farklı sektörlerdeki uzmanlıkları ve müvekkillerin ticari ihtiyaçlarını gözeten vizyonu ile fikri mülkiyet hukuku alanında sunduğu yüksek kaliteli hizmetler, Büromuzun tercih edilmesini sağlamaktadır.