AİLE HUKUKU

Aile Hukuku alanı bireylerin en sık başvurduğu hukuk alanları arasında yer almaktadır. Ailelerde meydana gelen problemlerin çözülmesi, toplum yapısını da doğrudan etkilemekte olduğundan ailenin korunması güvenli ve huzurlu bir toplumun oluşturulması için ilk adımdır.

Büromuz tarafından dikkate alınan en önemli husus aile kavramının devamının güçleşmesi nedeniyle meydana gelen boşanma süreçlerinde, taraflar ve çocuklar nezdinde hukuki ve psikolojik problemlerin en az zararla atlatılacak şekilde yönetilmesi ve tarafların ve çocukların haklarının korunmasıdır. Bu sebeple müvekkiller için oldukça hassasiyet arz eden bu önemli sürecin, maddi ve manevi bakımdan mümkünse hiçbir zarar almadan veya en zararla atlatmaları için yoğun çaba sarf etmekteyiz. 

Büromuz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine mevzuat çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir. 

Büromuz tarafından Aile Hukuk kapsamında verilen hizmetler başlıca; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi, boşanmadan sonra mal rejimi davasının yürütülmesi, velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi, nafaka davalarının yürütülmesi, aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması, evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması şeklindedir. Ekibimizin bu konulardaki deneyimi sayesinde müvekkillerin aile hukuku kaynaklı sorunları müvekkil açısından olabilecek en avantajlı şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.